TATJANA TRAVICA

CV portretTatjana Travica

Rođena 1978. u Zadru. Sa 14 godina doselila u Rijeku gdje sam završila Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju u Rijeci prirodoslovno matematičkog smjera (1997.). Diplomirala na Građevinskom fakultetu u Rijeci 2006. godine smjer hidrotehnika. Živim i radim u Rijeci. S obzirom da radim u struci koja nije vezana uz fotografiju, fotografija mi je jedan od hobija.
Tijekom srednje škole pohađala sam razne tečajeve fotografije gdje sam stekla prva znanja o fotografiji. U Algebra centru Rijeka 2011. pohađala sam program osposobljavanja za Specijalistu za digitlnu fotografiju i obradu. Aktivni sam član Fotokluba Rijeka od listopada 2011. gdje sam završila tečaj fotografije i pohađala radionicu Camera obscura. U organizaciji Fotosaveza Primorsko-goranske županije sudjelovala na susretima fotografskih autora „Fotografski doručak“.
U posljednje dvije godine sudjelovala sam na 9 skupnih izložbi i to:
– Izložba fotografija „Rijeka noću“, Galerija Principij, Rijeka, studeni 2011.
– Izložba fotografija „Inwentura 2011“, Galerija Principij, Rijeka, prosinac 2011.
– Izložba fotografija sudionika radionice Camera obscura i škole fotografije, Galerija Principij, Rijeka, siječanj 2012.
– Izložba fotografija „Zima“, Galerija Principij, Rijeka, veljača 2012.
– Izložba fotografija „Fotografkinje 2012“,Galerija Principij, Rijeka, ožujak 2012.
– Izložba fotografija „Aktualna riječka fotografija, Galerija Batana, Rovinj, svibanj 2012.
– Izložba fotografija „Aktualna riječka fotografija“, Muzej Grada Rijeke, Rijeka, rujan 2012.
– Izložba fotografija „Fotografkinje 2013“,Galerija Principij, Rijeka, ožujak 2013.
– Izložba Fotografski doručak u Delnicama, Narodna čitaonica, Rijeka, ožujak 2013.
– 18. međunarodna izložba Otok i more / 18th international exhibition Island and sea, Fotoklub Kornat, lipanj 2013. (fotografija Usamljen – Diploma za Ljudi i okružje/ Honorable Mention for people inambient)

12._Tatjana_Travica,_Setnja_nebom 12._Tatjana_Travica,_Prema_kraju 3_Tatjana Travica_Return to innocence_2010 2_Tatjana Travica_Usamljen_2011 1_Tatjana Travica_Piano_2012

Komentari su zatvoreni.