RIJEKA IN AETERNUM

Fotoklub Rijeka

Raspisuje fotografski natječaj pod nazivom RIJEKA IN AETERNUM

Tema: Sakralna arhitektura Rijeke – život vjernika

Natječaj i izložba posvećeni su Danu grada Rijeke – Danu sv. Vida i ovo je naš doprinos plemenitosti i ljudskosti ovoga grada.

sakralan (lat.), posvećen; određen za obavljanje bogoštovnih obreda (npr. sakralna građevina).[1]

Sakralna zgrada (iz latinskog Sacer – „sveti“) (svetinja) je građevina koja služi za religiozne ili ritualne svrhe. Postoje različite vrste,  npr. u kršćanskoj sakralnoj arhitekturi koje služe za poštovanje i zahvalu Bogu; može se odnositi na katedralu, crkvu, kapelu, kapelicu ili križ uz put.

Općenito riječ “hram” može označavati bilo kakvo mjesto bogoslužja. Obično označava samo velike, osobito značajne građevine. Riječ bogomolja načelno je sinonim, ali postoje razlike u upotrebi. U starijoj hrvatskoj literaturi ponekad se koristi i riječ templ (od latinskog templum).

 

Crkve, bogomolje grade se s posebnim odnosom i u arhitektonskom i u njihovom sadržajno-namjenskom smislu. U strukturi jednoga grada, pa tako i Rijeke, one jesu povijesni, kulturološki, arhitektonski i prostorni orijentiri.   Bogomolje, koje već jesu tu stoljećima i one novoizgrađene, višeslojne su dimenzije urbaniteta Rijeke i po naravi svoga postojanja su i dio indentiteta Riječana.

Bogatstvo Rijeke je u bogatstvu religijskih zajednica i njihovih bogomolja. Naš je cilj fotografski interpretirati različito arhitektonsko bogatstvo ovoga grada. Naravno,  u interpretaciji ove teme ne treba isključiti ni vjernike kao neizbježne sukreatore religijskoga života.  Zato i u naslovu natječaja imamo odrednicu život vjernika. Autori imaju slobodu fotografiranja i vanjskoga i unutarnjega prostora pojedinih sakralnih objekata. I bogomolja i vjernik u suodnosu s njom tema su ovoga natječaja.

Na natječaju će se procjenjivati originalni fotografski pristup temi, razina kreativne interpretacije,  likovni aspekt slike te razumijevanje i suvislo korištenje fotografske tehnike u realizaciji pojedine scene.

Pravila natječaja

Na natječaju mogu bez ograničenja sudjelovati svi građani. Fotografije se šalju isključivo e-poštom i to na  natjecajifkri@gmail.com  s naznakom za natječaj Sakralna arhitektura Rijeke. Fotografije trebaju biti u JPG formatu pojedinačne veličine fotografije /datoteke/ ne veće od 4 MB. i 300 dpi rezolucije.

Krajnji  rok dostave fotografija je 3. lipnja 2018.

Prosudbeno povjerenstvo pregledat će sve prijave i odabrati fotografije za izložbu te najbolje izdvojiti za nagrade i pohvale.

Izložba će biti postavljena u Galeriji Principij od 12. do 19. 6. 2018.

Otvorenje izložbe planirano je za  12. lipnja u 20 sati u Galeriji Principij.

Autor može prijaviti najviše šest/6/ fotografija

Fotografije /datoteke/ moraju biti istovjetno potpisane kao i na prijavnici: redni broj, ime i prezime, naziv fotografije te lokaciju fotografiranja.  Npr.  ovako: 1_Marko Marković_ Crkva sv. Nikole, Zamet

Prijavnicu preuzmi ovdje

Organizator će dodijeliti sljedeće nagrade:

  • Jednu prvu nagrada
  • Tri ravnopravne pohvale

Prihvaćaju se samo fotografije koje su snimljene 2017. i 2018. god.

Svi autori moraju ispuniti i poslati prijavnicu.

Autori ispunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuje  da će poslati autentične snimljene fotografije te preuzimaju odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.

Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenoga sadržaja.

Autorsko pravo: autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade mogu objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije ovoga projekta.

Organizator će koristiti prijavljene fotografije  za promociju kulturne i povijesne vrijednosti grada Rijeke te poticanje i unapređivanje fotografskoga stvaralaštva.

Svi oblici objave su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija manifestacije, izložbe i autora. Moralna autorska prava, u smislu ispravnoga potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će u potpunosti poštovana.

Borislav Božić, prof.

Predsjednik Fotokluba Rijeka

[1] Hrvatski leksikon

Komentari su zatvoreni.