PLASTIKA I PLASTIČNI PROIZVODI OKO NAS

MEĐUNARODNI FOTOGRAFSKI NATJEČAJ NA TEMU PLASTIKE

ORGANIZATORI:
• BLOG PLASTIČNO JE FANTASTIČNO
• FOTOKLUB RIJEKA
• DRUŠTVO ZA PLASTIKU I GUMU
Otvoren od: 1. veljače do 30. travnja 2014.
TEMA: PLASTIKA I PLASTIČNI PROIZVODI OKO NAS
Plastika je materijal 21. stoljeća. Materijal odnosno proizvodi izrađeni od brojnih vrsta plastike sve su prisutniji u svim porama našeg života. Ti su proizvodi korisni, jeftini su, praktični, prilagodljivi, upotrebljivi, ekonomični, energijski i ekološki pogodni. No, naše ponašanje s plastikom je upitno. Blog Plastično je fantastično se upravo bavi tim materijalom. To je prikaz plastike, a posebno plastičnih vrećica, što su, kakve su, od čega su, što nam znače i što nam čine u našim životima, koja i kakva je korist od njih, koja i kakva je šteta i je li plastika Bogom dana ili je vražje djelo. Blog nastoji pozitivno, znanstveno dokazano prikazati plastiku u cjelini pa tako i plastične vrećice. Katkad se čini da se bori protiv vjetrenjača, ali iz dana u dan čitateljstvo počinje drugačije sagledavati plastiku i svakodnevne plastične proizvode. Pokušava se na jedan prihvatljiviji, stručno i znanstveno popularniji način pisati o plastici, dati relevantne stručne i znanstvene dokaze o izvorima i podacima koje se koriste, razbiti neke uvriježene mitove, neistine i poluinformacije, sve ne bi li se proširila istina i suprotstavljalo neopravdanim protivnicima i katastrofičarima koji su protiv svega, pa i protiv plastike. Blog odnosno autor bloga provjerenim stručnim i znanstvenim činjenicama želi promijeniti percepciju plastike i plastičnih proizvoda koji nas svakodnevno okružuju u svim sferama našeg života.

Natječaj za najbolju fotografiju raspisuje se s namjerom da se kroz djela foto amatera, fotografa profesionalaca, umjetnika i brojnih zaljubljenika u fotografiju, upravo kroz ovu vrstu izričaja – fotografiju, javnost upozna s plastičnim proizvodima te utječe na njezinu percepciju plastike odnosno stav prema plastici i plastičnim proizvodima putem djela svakoga pojedinog sudionika natječaja. Stoga se od svakog sudionika natječaja očekuje prikaz, osobno viđenje plastike i plastičnih proizvoda iz svakodnevnog života.

Svi zainteresirani pozivaju se da izaberu od svojih već snimljenih fotografija ili da snime nekoliko fotografija koje bi bile autorov pogled na plastiku i plastične proizvode – od onih svakodnevnih, iz tematike područja kojim se autor profesionalno ili amaterski bavi, do fotografija koje prikazuju događaj, trenutak ili jednostavno plastični proizvod, ali okom autora, s autorovom crtom osobnosti odnosno njegovim stavom.

OPĆA PRAVILA

• Na natječaju imaju pravo ravnopravno sudjelovati sve punoljetne osobe.

• Autor, sudionik natječaja, popunjenom prijavnicom potvrđuje autentičnost snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.

• Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

AUTORSKO PRAVO:

• Autor popunjavanjem prijavnice daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade mogu objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije izložbe.

• Autor treba navesti mjesto i godinu nastanka fotografije. Navođenjem mjesta i godine snimanja dajemo ozbiljnost i dostojanstvo našoj struci u proučavanju fotografskog stvaralaštva, a i svim drugim stručnjacima u proučavanju teme ovog natječaja.

IZLOŽBA NAJBOLJIH RADOVA:

• Organizatori planiraju nakon završenog natječaja najbolje fotografije predstaviti javnosti na foto izložbi koja će biti organizirana tijekom lipnja / srpnja 2014 (u naknadno određenom terminu) u prostorijama Fotokluba Rijeka u Rijeci, a nastojati će se organizirati iste ili slične izložbe u drugim gradovima Hrvatske.

• Organizator će koristiti odabrane fotografije s izložbe za poticanje i unapređivanje fotografskog stvaralaštva.

• Neke od izabranih fotografija bit će tiskane na promotivnom materijalu izložbe, npr. na pozivnici za otvaranje izložbe i pratećih manifestacija, na plakatu ili na informaciji za novinare. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Svaki autor čije fotografije budu korištene ili reproducirane u katalogu ili nekoj drugoj publikaciji, dobit će primjerke tih publikacija na adresu koja je navedena u prijavnici. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora na tiskanim djelima, bit će u potpunosti poštovana.

• Sve fotografije bit će objavljene na blogu Plastično je fantastično, a izabrane i nagrađene fotografije bit će reproducirane u katalogu i u časopisu Polimeri, bez plaćanja naknade autorima.

NATJEČAJ

• Svaki sudionik može se u toku trajanja natječaja prijaviti pet /5/ puta, a u svakoj prijavi može priložiti tri /3/ fotografije.

TEHNOLOGIJA I VELIČINA:

• Fotografije se isključivo šalju u digitalnom formatu na e-mail plasticno.je.fantasticno@gmail.com isključivo u .jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne veličine fotografije / datoteke / ne veće od 5 MB.

• Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.

DOKUMENTACIJA:

• Svaki autor uz fotografije prilaže: Pravilno popunjenu PRIJAVNICA_-_APPLICATION_FORM.

• Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju, primjer potpisa:

1_Kresimir_Kresic_Rijecka_luka

Dakle, prvo se piše redni broj, puno ime i prezime autora te naziv fotografije. Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije, normalno koristiti kvačice na slovima koja to imaju.
• Autor, ako želi može dati i naziv grupe fotografija uz koju dostavlja prijavnicu za natječaj. Naziv fotogalerije biti će posebno istaknut u naslovu posta na blogu.

• Prijave koje ne budu imale cjelovitu dokumentacija organizator neće prihvatiti.

Kako budu pristizale prijave biti će objavljivane na Blogu PLASTIČNO JE FANTASTIČNO
(http://plasticno-je-fantasticno.blog.hr/) – svaki autor će putem e-pošte biti obaviješten o objavi na blogu.

Objava na blogu biti će u formatu max 650 x max 800 piksela redosljedom kojeg autor naznači. Svaka od dostavljenih serija pojedinog autora biti će objavljena u zasebnom postu naslova:
Fotogalerija PLASTIK – ime i prezime autora – redni broj serije – naziv fotogalerije

Po zatvaranju natječaja 30. travnja 2014. u 24:00, sve pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo u sastavu:

1. Prof. Borislav Božić – Fotoklub Rijeka – predsjednik Povjerenstva
2. Ervin Dobrović, muzejski savjetnik, ravnatelj Muzeja grada Rijeke
3. Dr.sc. Đurđica Španiček – glavna urednica časopisa Polimeri
4. Mr.sc. Maja Rujnić Sokele – stručni tajnik Društva za plastiku i gumu
5. ing. Romeo Deša – član UO Društva za plastiku i gumu, urednik Bloga (administrativni tajnik natječaja)

Prosudbeno povjerenstvo odabrat će 30 do 40 najboljih fotografija te ih prirediti za izlaganje. Od najboljih fotografija povjerenstvo će istaknuti fotografiju za prvu, drugu i treću nagradu te diplome i pohvale.

Objava rezultata bit će 20. svibnja 2014. na Blogu PLASTIČNO JE FANTASTIČNO i e-mailom na adrese autora.

IZLOŽBA:
O točnom datumu i mjestu održavanju izložbe organizator će na vrijeme obavijestiti sudionike.

Nagrade:
Društvo za plastiku i gumu dodjeljuje sljedeće novčane nagrade:
1. novčana nagrada u iznosu 1000 kn neto
2. novčana nagrada u iznosu 500 kn neto
3. novčana nagrada u iznosu 300 kn neto
• posebna nagrada – diploma za fotografiju koja na najoriginalniji način prikazuje plastični proizvod i/ili primjenu plastike kao materijala
• tri diplome
• tri pohvalnice

Katalog:
Organizator će izdati katalog u tiskanom obliku. Katalog će biti dostavljen svim sudionicima na navedenu adresu u prijavnici.

Adresa dostave radova:
E-pošta: plasticno.je.fantasticno@gmail.com

Radovi se mogu slati i na CD-u, DVD-u ili USB-u klasičnom poštom na ovu adresu:
Romeo Deša
51511 Omišalj, Bjanižov 1
S naznakom „Za fotografski natječaj PLASTIKA“

Popunjavanjem i slanjem prijavnice autor prihvaća opća pravila i uvjete natječaja PLASTIKA.

Komentari su zatvoreni.