OKO KULTURE

Fotoklub Rijeka i Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke raspisuju fotografski natječaj pod nazivom  OKO KULTURE povodom kandidiranja Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

naslovna 3

OKO KULTURE

Kultúra¹ ž: 1. Ukupnost materijalnih i duhovnih dobara, etičkih i društvenih vrijednosti, što ih je stvorilo čovječanstvo. 2. Ukupnost duhovne, moralne, društvene i proizvodne djelatnosti jednog društva ili epohe

_________________

¹ Hrvatski enciklopedijski rječnik


Rijeka ulazi u kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Kandidatura postaje idealna prilika za dubinsku obnovu grada, promjenu imidža, za jačanjem međusektorske i međunarodne suradnje, porast životnog standarda i profesionalizaciju kulturnog sektora. Putem kulture razvijat će se strategijski pristupi u planiranju i dugoročnom ulaganju u napredak društva. Društvene prednosti projekta čine mogućnosti reanimacije gradskih prostora, a kultura tako postaje medij ujedinjenja šire i uže lokalne zajednice.
Putem natječaja Oko kulture želja nam je uključiti što veći broj pojedinaca, naših sugrađana da kulturu ili ono što oni prepoznaju kao kulturu interpretiraju fotografskom slikom. Teme koje zadajemo, a one čine i srž koncepta kandidature, su : voda, luka, rad i manjine.
Zadaća stvaranja i čuvanja kulturnih dobara nije samo obaveza profesionalno usmjerenih pojedinaca i institucija. To naprosto mora biti naša svakodnevna praksa i baš radi toga svi možemo dati svoj doprinos ovoj temi fotografskom slikom.

I zato uzmi aparat i okidaj!

OPĆA PRAVILA

• Na natječaju imaju pravo ravnopravno sudjelovati svi autori – bez obzira jesu li članovi cehovskih udruga, ili su pak u statusu slobodnih zanimanja ili se samo hobistički i povremeno bave fotografijom.

• Autor, sudionik natječaja, popunjenom prijavnicom potvrđuje autentičnost snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.

• Ako je autor maloljetna osoba onda, u prijavnici roditelj ili staratelj trebaju upisati svoje ime i prezime i OIB.

• Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

AUTORSKO PRAVO:

• Autor popunjavanjem prijavnice daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade mogu objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije izložbe i teme kojom se natječaj bavi.

• Autor treba navesti mjesto i godinu nastanka fotografije. Navođenjem mjesta i godine snimanja dajemo ozbiljnost i dostojanstvo našoj struci u proučavanju fotografskog stvaralaštva, a i svim drugim stručnjacima u proučavanju teme ovog natječaja.

IZLOŽBA NAJBOLJIH RADOVA:

• Organizatori planiraju nakon završenog natječaja najbolje fotografije predstaviti javnosti na izložbi 30. listopada 2014. godine u galeriji Principij u Rijeci.
• Organizator će koristiti odabrane fotografije sa izložbe za poticanje i unapređivanje fotografskog stvaralaštva i promoviranje teme koju fotografije obrađuju.
• Neke od izabranih fotografija bit će tiskane na promotivnom materijalu izložbe, npr. na pozivnici za otvaranje izložbe i pratećih manifestacija, na plakatu ili na informacijama za medije, na materijalima vezanim uz promociju kandidature Grada Rijeke. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Svaki autor čije fotografije budu korištene ili reproducirane u katalogu ili nekoj drugoj publikaciji, dobit će primjerke tih publikacija na adresu koja je navedena u prijavnici. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora na tiskanim djelima, bit će u potpunosti poštovana.
• Sve fotografije biti će objavljene na Facebook stranici Rijeka – kandidat za EPK 2020 profilu, a izabrane i nagrađene fotografije bit će reproducirane u katalogu bez plaćanja naknade autorima.

NATJEČAJ

• Svaki sudionik može se u toku trajanja natječaja prijaviti tri /3/ puta, a u svakoj prijavi može priložiti najviše šest /6/ fotografija.

TEHNOLOGIJA I VELIČINA:

• Fotografije se isključivo šalju u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne veličine fotografije / datoteke / ne veće od 4 MB.

• Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.

DOKUMENTACIJA:

• Svaki autor uz fotografije prilaže: Pravilno popunjenu prijavnicu.

• Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju, primjer potpisa:

1_Kresimir_Kresic_Rafinerija_secera

Prvo se piše redni broj, puno ime i prezime autora te naziv fotografije. Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije, koristiti kvačice na slovima koja to imaju.

• Prijave koje ne budu imale cjelovitu dokumentacija organizator neće prihvatiti.

Pristigle prijave bit će objavljivane na Facebook stranici Rijeka – kandidat za EPK 2020.

Zadnji dan prijema fotografija je 14. listopada u 24:00 sata. Sve pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo u sastavu:
Plamena ŠarlijaIva ProsoliBorislav Božić
Prosudbeno povjerenstvo odabrat će najbolje fotografija te ih prirediti za izlaganje. Od najboljih fotografija Povjerenstvo će istaknuti fotografiju za prvu, drugu i treću nagradu te diplome i pohvale.
Objava rezultata bit će na svečanom otvorenju izložbe 30. listopada 2014. u medijima i na Facebook stranici Rijeka – kandidat za EPK 2020. te službenim stranicama Rijeka – kandidat za EPK 2020. i Fotokluba Rijeka.

Nagrade:
• Prva nagrada: godišnja pretplata, paket ulaznica ili članska iskaznica za programe u ustanovama za 2 osobe (HNK Ivana pl. Zajca, GKL Rijeka, MMSU, MGR, GKR i Art kino Croatia)
• Druga nagrada: godišnja pretplata za programe u HNK Ivana pl. Zajca za 2 osobe
• Treća nagrada: paket književnih izdanja naših ustanova i Grada Rijeke
• Nagrada publike: izdanja Grada Rijeke
• Nagrada glasaču: izdanja Grada Rijeke

Sve fotografije bit će redovito objavljivane tijekom trajanja natječaja na službenim stranicama Rijeka – grad kandidat EPK 2020., Facebook profilu Rijeka – grad kandidat EPK 2020. te službenim stranicama Fotokluba Rijeka. Također, dodijelit će se nagrada po izboru publike, a na otvaranju izložbe održat će se izvlačenje imena najsretnijeg glasača koji je pogodio pobjednika.
Natječaj će biti objavljen na stranicama http://www.rijekaepk.eu/fotografski-natjecaj-oko-kulture/ , www.fotoklubrijeka.hr, Facebook stranici Rijeka – kandidat za EPK 2020.

Katalog:
Organizator će izdati katalog u tiskanom obliku. Katalog će biti dostavljen svim sudionicima na navedenu adresu u prijavnici.

Adresa dostave radova:
Ovdje je online prijava

[contact-form-7 id=”1349″ title=”Prijavnica_okokulture_copy”]

Radovi se mogu slati i na CD-u, DVD-u ili USB-u klasičnom poštom na ovu adresu:
Fotoklub Rijeka, Pod voltun 4, 51000 Rijeka – S naznakom „Za fotografski natječaj OKO KULTURE“
Ovdje preuzmi prijavnicu, popuni je i pošalji na okokulture@gmail.com
Popunjavanjem i slanjem prijavnice autor prihvaća opća pravila i uvjete natječaja OKO KULTURE.

Komentari su zatvoreni.