Natječaj KRAJOLIK MOGA KRAJA

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image.png
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image-1.png

Rijeka/Split, svibanj 2021.

Prijave na natječaj su produljene do 25. 8. 2021.

Povodom devedesete godišnjice održavanja zajedničke izložbe podružnica Hrvatskog planinarskog društva Velebit iz Sušaka i Mosor iz Splita /1931./ organiziramo natječaj i izložbu pejzažne /planinarske/ fotografije, a sada u suradnji Fotokluba Rijeka kao sljednika fotografske sekcije HPD Velebit sa Sušaka i Fotografske sekcije  HPD Mosor iz Splita. Natječaj i izložbu temeljimo na istim idejama i ciljevima kao i naši prethodnici na izložbi 1931. godine, zato u cijelosti u nastavku donosimo uvodni tekst iz kataloga te prve zajedničke izložbe.


Cijeneći osobitu važnost izložbe foto-slika za propagandu prirodnih ljepota naše domovine, odlučila je sušačka podružnica Hrv. planin. društva, da po teći puta u osam godina svoje djelatnosti priredi  takvu jednu izložbu i to ovaj puta u zajednici sa posestrimskom podružnicom  Hrv. planin. društva „Mosor“  u  Splita.

Tu izložbu priredjuju sušačka i splitska podružnica H.P.D. u želji, da i na taj način vrše propagandu ne samo za planinarstvo već i za što brojnije posjećivanje naših prirodnim krasotama bogatih krajeva po domaćim i stranim turistima.

Šira javnost imat će tako  prilike, da putem fotografskih snimaka upozna prekrasne planinske i druge predjele naše domovine, naročito one uzduž našega Jadrana.

No osim spomenute glavne svrhe želi se ovom izložbom pobudite takodjer interes za fotografiju, koja je postala jaki faktor u današnjoj našoj civilizaciji. Naročito za planinare je ona od velike važnosti, jer im omogućuje, da vidjene prirodne ljepote sa svojom kamerom  ovjekovječe davši im trajan izražaj.

Izlagači na izložbi su isključivo foto-amateri članovi foto-sekcija, podružnice  „Mosor“ i „Velebit“, koji svojim foto-slikama žele posjetiocima dočarati divne krajeve što su ih sami vidjeli, kako bi se drugi za njima u tome poveli.

Veliki trud i trošak, koji je u ovu izložbu uložen, nadamo se, da će biti naplaćen uspješnim rezultatom njezinim, kako bi se time potpisanima dalo poticaja, da ustraju u svom radu na propagandi prirodnih krasota, kojima obiluje naša domovina.

U Sušaku, u mjesecu kolovozu 1931.

                                                                                                H.P.D.  podružnice „Velebit“ i „Mosor“


Fotografski natječaj pejzažne fotografije zajednički raspisuju Fotoklub Rijeka i Fotografska sekcija  HPD Mosor iz Splita pod nazivom:

KRAJOLIK MOGA KRAJA

Krajolik, pejzaž, ambijent moga kraja jeste prostor odrastanja, prostor dnevne komunikacije, prostor propitivanja ljepote. To je naprosto prostor svetosti osobnog značenja,  ili bi to trebao biti. Koliko taj ambijent našeg krajolika, nepoznatog šumarka, livade, krčevine, vrtače ili ponikve, Učke, Ljubića, Velebita, Kozjeg Vrha, nepregledne oaze makije ili  gole stijene,  pulsira u vlastitom identitetu? 

Divimo se slikama s putovanja po Provansi, Tirolu, Toskani, irskim zelenim oazama, ruskim stepama,  svim tim prekrasnim ambijentima koji mirišu na vječnost, ali u ovom natječaju nas zanima tvoj krajolik,  ambijent nepoznate livade i šumarka iz tvoga okruženja, pašnjak na kojem možda još pase pokoja Brezulja ili Cikulja. Ti moraš s aparatom u ruci biti zaštitnik i promotor Babića gaja, Paklenog, Kamenjaka, Snježnika, rijeke Cetine, Kliške uvale, brda Ljubljan, Obruvače ili kako se sve ne zovu ti živopisni, a još uvijek dovoljno nepoznati biseri tvoga kraja.

Pored višestrukog  značenja riječi krajolik ovdje je upotrijebljena u smislu određenja slike prirode, slike pejzaža.

Fotografije koje se prijavljuju na natječaj ne smiju biti starije od 2020. godine i u prijavnici obavezno mora biti naznačeno mjesto snimanja.

Želim vam sretno i uspješno sudjelovanje na natječaju!

Ideju pokrenuo i natječaj osmislio Borislav Božić, prof., predsjednik Fotokluba Rijeka


OPĆA PRAVILA NATJEČAJA

 • Na natječaju imaju pravo ravnopravno sudjelovati sve punoljetne osobe – bez obzira jesu li članovi cehovskih udruga, ili su pak u statusu slobodnih zanimanja, ili se samo hobistički i povremeno bave fotografijom.
 • Za sudjelovanje na natječaju plaća se kotizacija od 60,00 kn.
 • Kotizacija se uplaćuje na žiroračun Fotokluba Rijerka: Erste banka

IBAN HR5924020061100135039/u rubriku Svrha uplate treba upisati  KRAJOLIK  2021, u rubriku Model treba upisati  00, a u Pozivu na broj upisati svoj   OIB/.

 • Autor, sudionik natječaja, popunjenom prijavnicom potvrđuje autentičnost snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
 • Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.
 • Na natječaj se prihvaćaju fotografije snimljene 2020. i 2021. godine ne starije.

AUTORSKO PRAVO:

 • Autor popunjavanjem prijavnice daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade mogu objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije izložbe i teme kojom se natječaj bavi.
 • Autor treba navesti mjesto i godinu nastanka fotografije. Navođenjem mjesta i godine snimanja dajemo ozbiljnost i dostojanstvo našoj struci u proučavanju fotografskog stvaralaštva, a i svim drugim stručnjacima u proučavanju teme ovog natječaja.

IZLOŽBA NAJBOLJIH RADOVA:

 • Organizatori će nakon završenog natječaja najbolje fotografije predstaviti javnosti na izložbi u Rijeci i Splitu /mjesto i vrijeme izložbe bit će naknadno objavljeno/.
 • Organizatori će koristiti odabrane fotografije sa izložbe za poticanje i unapređivanje fotografskog stvaralaštva i promoviranje teme koju fotografije interpretiraju.
 • Neke od izabranih fotografija bit će tiskane na promotivnom materijalu izložbe, npr. na pozivnici za otvaranje izložbe i pratećih manifestacija, na plakatu ili na informacijama za medije. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora na tiskanim djelima, bit će u potpunosti poštovana.
 • Odabrane fotografije za izložbu objavit ćemo na mrežnim stranicama organizatora.

NATJEČAJ

 • Svaki sudionik može prijaviti najviše šest /6/ fotografija i ne starije od 2020.

TEHNOLOGIJA I VELIČINA:

 • Fotografije se isključivo šalju u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne veličine fotografije / datoteke / ne veće od 4 MB. i dimenzija 30 x 40/45 cm  rezolucije 300 dpi.
 • Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.

DOKUMENTACIJA:

 • Svaki autor uz fotografije prilaže: Kopiju uplate kotizacije, pravilno popunjenu Prijavnicu.

Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju, primjer potpisa: 1_ Marko Markovic, Mrkopalj, Matic poljana

Prvo se piše redni broj, puno ime i prezime autora te naziv fotografije. Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije koristeći kvačice na slovima koja to imaju.

Objava rezultata bit će na svečanom otvorenju izložbe / mjesto i vrijeme održavanja izložbe bit će naknadno objavljeno/.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

 • Po automatizmu prijave na Natječaj autor daje suglasnost organizatorima da njegove osobne podatke koristi u svrhu realizacije svih segmenata Natječaja i izložbe Krajolik moga kraja 2021.
 • prikupljene podatke isključivo će koristiti organizatori i neće biti ustupani trećim osobama.

NAGRADE:

 • Za prvu, drugu i treću nagrada organizator će dodijeliti knjige iz područja planinarstva, likovne umjetnosti i fotografije. Tri diplome i tri pohvale u tiskanom obliku dodjeljujemo zaslužnim autorima.

KATALOG:

 • Prijave koje ne budu sukladne Pravilima natječaja organizator neće prihvatiti.
 • Zadnji dan prijema fotografija je  25. 8. 2021. u 24:00 sata. Sve pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo koje će imenovati organizatori do zaključenja natječaja, te odabrati najbolje za izložbu. Od najboljih fotografija Prosudbeno povjerenstvo će izdvojiti fotografije za prvu, drugu i treću nagradu te za diplome i pohvale.
 • Fotografije se šalju isključivo na: natjecajifkri@gmail.com          
 • Dopušteni nastavci datoteka: jpg, jpeg,  dopuštena veličina datoteke: 4 MB, najveća ukupna veličina svih datoteka 25 MB.
 • Organizator će izdati katalog u PDF formatu. Katalog će biti dostavljen svim sudionicima na navedenu e-adresu u prijavnici.

Popunjavanjem i slanjem prijavnice autor prihvaća opća pravila i uvjete natječaja Krajolik moga kraja.

Komentari su zatvoreni.