Nagrada Viktor Hreljanović

Viktor Hreljanović, rođeni Sušačanin, već  u dječačkoj dobi radi prve fotografije.  U Drugom svjetskom ratu bio je sudionik partizanskoga pokreta i angažiran je kao ratni fotograf. Poslije rata aktivno se uključuje u fotografski život Rijeke kao jedan od inicijatora za aktiviranje Fotokluba Rijeka. Bio je  izvrstan organizator te je pomogao i osnivanju Foto-kino kluba Jadran koji je djelovao pri Brodogradilištu 3. maj u kojem je i radio u propagandnoj službi. U dugom periodu bio je vrlo aktivni član Fotokluba Rijeka pa i predsjednik u jednom periodu. Mnoge članove riječke fotografije poučavao je  umijeću fotografiranja što je Maks Peč, legendarni građevinar, sportski djelatnik, fotograf i novinar, nebrojeno puta istaknuo. Kao autora odlikuje ga smisao za čistoću kadra, a posebne zasluge ima u području eksperimentalne fotografije. Cijele nizove fotografija ili cikluse napravio je u jednom tipičnom ambijentu teške industrije, tj. 3. maju iz kojih možemo iščitati odnos snage maloga čovjeka /radnika/ i monumentalnih brodograditeljskih konstrukcija. Njegov fotografski rad uglavnom je tematski vezan za Istru, Primorje i Rijeku. Svoju strast za fotografijom prenio je na sina Egona i unuka Ivora.

Komentari su zatvoreni.