MUZEJSKA ZBIRKA FOTOOPREME I PRIBORA

Današnja prisutnost digitalne tehnologije sasvim je istisnula iz upotrebe sve što je analogno. U području fotografskog rada to se i dogodilo. Fotografski autor sada sjedi u svom dnevnom boravku i na PC-u radi fotografije. Ovovremeni autor nema pojma kako je nastajala ( još uvijek kod nekih entuzijasta nastaje) klasična kemijska fotografija. Baš zbog toga, odlučili smo prikupljati fotografski pribor i opremu koja više nije u upotrebi. Od prikupljene opreme i pribora formirali smo muzejsku zbirku. Naprosto, želimo sačuvati sve što je civilizacijska i tehnološka pa i kulturološka povijesti, a dio je našeg fotografskog života. Zbirka je već u potpunoj muzejskoj funkciji, a ujedno nam služi kao edukativni materijal.
Ovu zbirku opreme i pribora prati i biblioteka fotografskih časopisa, kataloga i knjiga. U biblioteci se nalaze fotografska izdanja iz svih vremenskih razdoblja pisana na različitim jezicima.

MUZEJSKA OPREMA 111

Komentari su zatvoreni.