IZLOŽBA COVID 19 – KATEGORIJA KORONAVIRUS 2020.

Svijet  se u svojoj vizualnoj pojavnosti potpuno isto nudi svima nama, a svi mi različito tu „istost“ interpretiramo. Taj dodatak koji pridonosi različitim interpretacijama je u nama izgrađen našim nasljeđem, našim znanjem, našom emocijom, našim moralom, našim likovnim statusom, našim estetskim habitusom, našom sveukupnošću. I taj krajnji rezultat posljedica je suodnosa toga svima dostupnoga, javnoga i našeg skrivenoga, osobnoga, intimnoga.

Za 1. nagradu u ovoj kategoriji odabrao sam seriju crno-bijelih fotografija Mary Crnković Pilaš. Autorica je po načinu pristupa temi napravila tipične  „lifestyle“ fotografije. Unoseći svoju osobnost  u život ulice načinila je više od obične dokumentarne fotografije. Napravila je povezanu, suvislu, tj.  koherentnu cjelinu u kojima se zrcali nerazdvojni suodnos grada i građanina u doba ove pošasti, doba korone.

Ovo je moj izbor za izložbu kategorije KORONAVIRUS 2020.  


Mary Crnković Pilaš

PRVA NAGRADAPohvaljeni su:

Biljana Pantelić Adžaga, Kristina Matijaš, Janja Cizelj, Boris Golub, Kristina Samaržija, Suzana Pinjuh, Nikki Vancaš i Neda ČamićKomentari su zatvoreni.