Fotografski natječaj RIJEKA SAD i RIJEKA NEKAD

Rijeka, 20. 4. 2023.

Godine 1897. utemeljena je hobistička fotografija u Rijeci koju Fotoklub Rijeka njeguje sve do danas.Fotografski natječaj za sve punoljetne autore

Rijeka sad i Rijeka nekad

Rijeka i sad, i nekad, i Rijeka sutra bit će Grad koji teče.  Ovaj slogan, koji već nekoliko godina živi u javnom prostoru i definira našu Rijeku kao grad koji se razvija i evoluira u kontinuitetu na svim razinama, proizišao je iz činjenice da smo mi grad koji se formirao oko ušća Rječine u more i još je niz potoka i potočića unutar gradskoga urbaniteta, ali su sada nevidljivi.  I Rječina i more, po naravi svoga postojanja,  u stalnom su gibanju, u stalnoj su mijeni, u stalnom toku i protoku.

A i naš Fotoklub Rijeka u ovom istom gradu njeguje hobističku fotografiju već više od 125 godina, živeći s njim svu dnevnu i povijesnu dinamičnost. Rijeka je grad u koji su se ukorijenjavale kojekakve europske i ideološke, i privredne, i obrazovne, i znanstvene ideje i sve je to utjecalo na  njegov identitetski okvir. Nasljeđe je bogato i nemjerljivo, a vrlo često i lako vidljivo kroz  njegov arhitektonsko-urbanistički ambijent. Baš zbog toga nasljeđa i skoro svakodnevnih mijena u  njegovu prostoru,  Fotoklub Rijeka godinama raspisuje fotografske natječaje kojima je cilj na što originalniji način interpretirati naš grad i njegove građane. Želimo uključiti što više autora ili građana u ovu fotografsku akciju pa smo napravili dvije kategorije i to:

 • Rijeka sad
 • Rijeka nekad      

PRAVILA NATJEČAJA ZA PRVU KATEGORIJU – RIJEKA SAD:

 1. Tema natječaja je Rijeka i Riječani.
 2. Na natječaju mogu sudjelovati samo punoljetne osobe /18 +/.
 3. Svaki autor sudjeluje s najviše šest /6/ fotografija koje nisu starije od dvije godine. Poželjno je da fotografije nisu izlagane u Rijeci.
 4. Za sudjelovanje u ovoj kategoriji plaća se kotizacija i to članovi Fotokluba Rijeka 6 € /eura/, a svi ostali sudionici 10 /eura/ na račun kluba /Erste banka/  IBAN HR5924020061100135039  /Swift code ESBCHR22/, u rubriku Opis uplate treba upisati Rijeka sad 2023.
 5. Fotografije moraju biti u JPG formatu, minimalne kraće strane 30 cm. Dopuštena veličina datoteke najviše 4 MB.
 6. Fotografije koje se prijavljuju ne smiju sadržavati nikakve autorske zaštitne znakove, vodene žigove ili slično.
 7. Isključivo se šalju u digitalnom  formatu na e-adresu: natjecajifkri@gmail.com
 8. Svaki autor uz fotografije prilaže pravilno popunjenu prijavnicu.
 9. Autor, sudionik ovoga natječaja, ispunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuje  da prijavljuje autentično snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
 10. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenoga sadržaja.
 11. Fotografije mogu biti u boji, monokromatske i crno-bijele.
 12. Datoteke fotografija trebaju biti potpisane:  redni broj, ime i prezime autora i naziv fotografije, npr.: 1. Marko Markovic, Trsat.
 13. Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju. Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije, ali normalno koristiti kvačice na slovima  koja to imaju.
 14. Autorsko pravo: Autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje suglasnost organizatoru natječaja Rijeka sad da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije fotografskog stvaralaštva i ovoga projekta.
 15. Neke fotografije bit će tiskane na promotivnim materijalima natječaja i izložbe Rijeka sad. Svi oblici objave su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Moralna autorska prava, u smislu ispravnoga potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će u potpunosti poštovana.
 16. Ime selektora izložbe organizator će objaviti po zaključenju natječaja.
 17. Organizator će od odabranih i izloženih fotografija izraditi katalog u PDF formatu i dostaviti ga svim sudionicima natječaja na e-adresu koja je navedena u prijavnici.
 18. Nagrade:
 19. Nagrada Viktor Hreljanović – sastoji se od plakete uz koju ide i pripadajuće tiskano priznanje s tekstom obrazloženja i novčani dio od 200,00 € /Ovdje pogledaj tko je Viktor Hreljanović/
 20. Diploma – tri ravnopravne diplome u tiskanom obliku i novčani dio od 100,00 €  po diplomi
 21. Pohvala – tri ravnopravne pohvale u tiskanom obliku
 22. Certifikat dobivaju autori čije fotografije budu odabrane za izložbu

DRUGA KATEGORIJA –  RIJEKA NEKAD:

 1. Cilj je ove kategorije prikupljanje neformalnih fotografija naših sugrađana i svih ostalih koji su tijekom vremena fotografirali Rijeku, a koje nisu objavljivane. Ovom kategorijom želimo formirati zbirku fotografija Rijeke nekad viđenu očima „običnih“, „malih“ anonimnih ljudi.
 1. U ovoj kategoriji prikupljamo fotografije iz porodičnih arhiva ili autorskih zbirki na način da te fotografije trebaju biti starije od 15, 20, 30, 40, 50 i više godina.

Mnogi su se naši Riječani u raznim prigodama fotografirali u svome gradu, ali također i turisti ili poslovni ljudi koji su nakratko boravili Rijeci.  Fotografirali su se  na Korzu, Trsatu, luci, tržnici itd. To je za sve njih draga uspomena, a za nas ima izuzetnu dokumentarnu vrijednost jer se na slici vidi dio Rijeke koji se od toga doba do danas najvjerojatnije izmijenio.

 1. Neće se prihvaćati fotografije presnimljene iz časopisa ili nekih drugih publikacija ili pak „skinute“ s interneta.
 2. Isključivo se primaju fotografije za koje se zna tko ih je napravio, a ako se ne zna tko ih je snimio, onda se potpisuje onaj u čijem je vlasništvu fotografija trenutno.
 3. Orginalne fotografije treba presnimiti ili skenirati i poslati nam ih u digitalnom obliku. Ako ne umijete presnimiti, onda nam možete poslati originale i mi ćemo to profesionalno uraditi, a originale vam vratiti.

Adresa za slanje materijala klasičnom poštom je:

Fotoklub Rijeka

Ul. Pod Voltum 4

51000 Rijeka

Hrvatska

Digitalni materijali /presnimljene fotografije/ šalju se na e-mail:natjecajifkri@gmail.com

 1. U ovoj kategoriji nemamo nagrade, ali zato svaki sudionik dobiva od organizatora zahvalnicu i njegovo se ime trajno upisuje u knjigu donatora Fotokluba Rijeka.
 2. Važan savjet ili preporuka za sve sudionike u ovoj kategoriji je da se oslobode pogrešne floskule da „ovo nije umjetnička fotografija“. Nama je svaka fotografija važna pa  iako nije najbolja u tehničkom smislu, u dokumentarnom statusu je jako bitna. Zato ne prosuđujte je li neka fotografija dobra ili nije, već nam je pošaljite.  Možda će nam baš ona dati neki dragocjeni podatak o našem gradu Rijeci.
 3. Za sudjelovanje u ovoj kategoriji ne plaća se kotizacija.
 4. U ovoj kategoriji nije ograničen broj prijavljenih fotografija.

KALENDAR NATJEČAJA:

– 20. 4. 2023. objava natječaja

– 2. 6. 2023. zadnji dan prijave do ponoći  na natjecajifkri@gmail.com

– 7. 6. 2023. otvorenje izložbe u 10:30 sati na panoima na Korzu, a drugi dio u 19:00 sati u Galeriji Principij

Uz fotografije u istom e-mailu treba priložiti ispunjenu prijavnicu. 

Predsjednik Fotokluba Rijeka

Borislav Božić, prof. 

Komentari su zatvoreni.