ČLANOVI

 

Kako i zašto se upisati u Fotoklub Rijeku?

Jednostavno i zato što ćeš biti član fotografskog društva iz kojeg su izrasli svi značajni riječki fotografski autori. Kod nas se njeguje fotografija po svim njenim praksama i sve njene stvaralačke platforme. Dakle, koliko god je korisno, toliko je i čast biti članom jedne od najstarijih fotografskih udruga koja u kontinuitetu djeluje tijekom skoro cijeloga dvadesetog stoljeća pa sve do danas.
Da biste postali članom, trebate popuniti pristupnicu /preuzima se na vrhu ili dnu stranice/, napisati kratku molbu sa životopisom, priložiti deset fotografija u digitalnom formatu i platiti članarinu.
Članarina se plaća za kalendarsku godinu i vrijedi od 1. siječnja do 31. prosinca, neovisno kad je tijekom godine uplaćena. Učenici, studenti, nezaposleni, umirovljenici, slobodna zanimanja plaćaju 15€, a zaposleni 30€.


Svi članovi izvan sjedišta kluba /sjedište je u Rijeci/ plaćaju 50% od navedenih iznosa /npr. član iz Labina, Karlovca, Maribora, Grenobla, Vršca, Prilepa,  Prnjavora  ili bilo kojeg drugog mjesta ako radi, umjesto 30€ plaća samo 15€, a ako je učenik, student, umirovljenik, slobodno zanimanje ili nezaposlen, onda 8€.


Članarina se uplaćuje na račun Kluba – IBAN HR5924020061100135039. U rubriku Opis uplate treba upisati članarina za 2024. /godina za koju se ona plaća/.

Novi članovi kad plate članarinu, obavezno trebaju poslati: popunjenu pristupnicu, molbu s kratkim životopisom, deset fotografija u digitalnom formatu, kopiju uplatnice i fotografiju svog portreta na E-mail: fotoklubri@gmail.com


Poštovani posjetitelji, ovdje ćemo objaviti popis članova Kluba iz cijeloga dvadesetog stoljeće. Vas molimo da pročitate imena i ako uočite da netko nedostaje, a znate da je bio član Kluba, javite nam njegove podatke kako bismo ga uvrstili u popis. Isto tako Vas molimo, ako imate ili znate da netko posjeduje katalog, fotografije ili nešto što je pripadalo nekomu našem članu a može nam upotpuniti sliku povijesti našeg Kluba, da nam ustupite ili posudite da presnimimo i pohranimo u našu arhivu.


POČASNI ČLANOVI
Fotoklub Rijeka posebnu pažnju posvećuje zaslužnim članovima i autorima koji su svojim djelovanjem i radom doprinijeli ugledu i afirmaciji Kluba te  napretku fotografskog stvaralaštva. Oni su naši počasni članovi: Maks Peč, Vojo Vukmanović, Ervin Debeuc, Borislav Ostojić, Đoko Glušica, Vlatko Lozić, Slavka Pavić, Marijan Vejvoda, Josip Kukolj, Livio Smilović,  Ranko Dokmanović, Ante Škrobonja, Egon Hreljanović, Istog  Žorž, Petar Trinajstić i Miljenko Smokvina


ČLANOVI OD 2000. godine

Abadžić Stanko, Agatić Sandra, Ahel Vedran, Albaneže Martina, Anić Majda, Anić Nebojša, Bajek Ana, Badurina Ana, Baran Vedrana, Barbić Kristijan, Bartolić Mirna, Bažadona Danira, Bonifacic Bojan, Bolić Maja, Božičević Dorotea, Božeglav Enea, Belička Stanislav, Bešlić Natalija, Blažić Mirošević Linda, Božić Aleksandar, Božić Borislav, Božić Bogović Denis, Božičević Dorotea, Brajdić Igor, Brašnić Antonijo, Brozić Diana, Brnad Siniša, Brnelić Tamara, Brusić Josip, Bujan Antonio, Buntić Marko, Buturac Karolina, Buterin Sanja, Butković Silvija, Butorac Igor, Crnković Ana, Cerovina Milan , Cetina Ivana, Christina Radić, Čamić Prpić Nedeljka, Čavar Nikolina, Čargonja Brigita,  Čargonja Chiara, Čekada Tajči, Černeha Mihaela, Čohar Ivana, Čule Ivan,  Debora Đermadi, Dežulović Ines,  Dežulović Lara, Dežulović Miro, Diklić Antonija, Dinić Maja, Donadić Anna Maria, Dorčić Dario, Dorčić Ljiljana, Drča Mateo, Dujić Elma, Dukić Paolo, Dutina Hana, Dunatov Ena, Dugandžija Tamara, Đurić Roma,  Elisabetta Smešny, Fatur Denis, Fak Ana, Fak Džoni, Fajka Denis, Girotto Paulino, Gkikas Tamara, Glušica Đoko, Gojević Antonela, Graovac Jelena, Grbac Dean, Grdić Dominik, Greblo Luka, Grubelić Verdan, Grubišić Nikolina, Gržinčić Filip, Grbac Valentina, Grizila Ana, Hajdin Laura, Hrvatin Klaudia, Habereiter Ines, Hudoletnjak Hrvoje, Herceg Teo, Herak Jadranka, Ivičić Gordana, Ivošević Darko, Jakopanec Jasmina, Jašaragić Emina, Jažić Amira, Jelenović Damjan, Jerković Ingrid, Jović Michaela, Jugo Antun, Jurčić Željko, Juretić Tea, Jurić Vera, Jurjević Dario, Kalćić Vinko, Karlović Olga, Karmel Mirko, Keber Maja, Kocijan Nives, Komadina Sanja, Konjevoda Nikica, Končarević Sandra, Koludrović Filip, Kinkela Marie, Kocijan Nives, Kovač Tina, Kovaček Nataša, Kranjčević Martina, Kuhar Lidija,  Kulaš Duško, Kurobasa Dubravka, Kutleša Ana, Kukolj Josip, Kvaternik Morena, Kvajo Gordana, Kulaš Duško, Lapov-Padovan Zvonimir, Legović Rebeka, Lekić Nina, Lohajnar Doris, Lončarić Vladimir, Lorincz Ingrid, Lozić Vladko, Lukšić Lucia, Ljubotina Jelena, Ljubičić Gorana, Rogić Tanja, Macura Danijela, Mangano Paula, Marinski Maja, Matanović Stjepan, Maksimović Marija, Mavić Marijana, Marković Josip, Maričić Marta, Mataija Dorian, Marunica Gordana, Maletić Željko, Majerhold Kristina, Marić Irena, Mastrović Jan, Mehmeti Mirela, Medan Sandro, Menalo Mirko, Merle Karla, Metikoš Roland, Mirić Igor, Mirošević Matea, Mirošević Zoran, Mišur Ivo, Morić Lucija, Nezirović Marija, Nonveiller Šesto Darija,  Josipa, Njegovan Dražena, Nikolac Ivica, Oluić Tomaić Svjetlana, Oštarijaš Eduard, Paliska Doris, Paljaga Petar, Pantelić Adžaga Biljana, Pantović Radojka, Pasarić Matea, Pavić Slavka, Pavlin Thea, Pavlović Ivan, Pavlović Rajna, Petković Izabela,  Petković Nika, Peran Erika, Pleić Đakulović Kristina, Plišić Petra, Poščić Gordana, Ponte Martina, Prokop Ingrid, Prodan Sanja, Rački Neda, Radišić Zvonimir, Radić Christina, Rajčić Ivica, Rogić Didić Maja, Roškić Vedran, Rozman Jana, Rubinić Andrija, Sarkotić Gordana, Semion Tatić Vjeran, Semitekolo Martina, Sobolevski Staša, Sokolić Diana, Soldatić Sanja, Solumun Svetlana, Sharpe Sarah, Sharpe Filip, Sharpe Prica Marijana, Silić Dean, Smilović Livio, Smojver Maja, Skorup Hrvoje, Spicijarić Linda, Stojković Sanja, Stilin Lea, Stipetić Toni, Superina Nereo, Sušanj Boris, Širola Ištvan, Škibola Petra, Škunca Maja, Šore Josip, Šumonja Aleksandar, Štefan Stephany, Stellini Romina, Štefančić Mario, Šteković Maja, Ternovec Jelena, Tomulić Aleksandar, Travaš Dragana, Travica Tatjana, Trostin Andrej, Tomac Zvonimir, Tomušić Lukrecija, Toromanović Manuela, Toth Pavao, Tucaković Eduard, Turina Andrej, Ulčar Lana, Uroda Jelena, Valjak Marko, Valjak Željko, Valušek Jan, Vejvoda Marijan, Velenderić Aleksandar, Velan Doris, Verdonik Maja,  Vičević Valentina, Vidmar Goran, Vidotto Lucio, Vidotto Ivo, Volf Ines, Vukoja Vedran, Vukelić Iva, Vukelić Mihaela,  Vukelić Zdenko, Vukić Lea, Vukić Tomislav, Zaverski Petra, Zemanek Tomislav, Zimmermann Nina, Zimmermann Marko, Zubović Adriana, Žeželić Mira, Žic Saša, Žic Paskući Gordana, Žilić Franjo, Žorž Istog i Žorž Mirko


ČLANOVI OD 1940. DO 1980. i neke, 395  ih je na popisu, a popis nije konačan

Abdić Redžep, Adžić Zdravko, Alić Žarko, Andrić Draško, Antić Davor, Antunac Dražen, Arbanas Željko, Babić Ivana, Babić Nikola, Bacinger Željko, Bačić Belinda, Badurina Lara, Barbieri Adriano, Baričev Durdjica, Barišić Katica, Batory Mladen, Belas Darko, Belička Stanislav, Benković Josip, Berić Milorad, Bezuh Vasta, Bjelanović Petar, Blažina Marijan, Biščak Željko, Boca Miriam, Bogdan Stanko, Bogdan Jagoda, Bogević Nadežda, Bogević Mirijana, Bojanić Ljiljana, Borić Nenad, Borković Valter, Borčić Damir, Boško Marinko, Boštjančić Egeo, Borić Maja, Božićević Ivanka, Bradešić Niko, Brajač Vladimir, Bratko Snježana, Brenc Franjo, Brkić Mario, Broz Vanda, Brusić Miroslav, Brzdar Dubravko, Brzonić Marija, Buljević Marin, Bušeta Mario, Cappelletti Gabi, Cargo Pavao, Cek Nenad, Cergonja Nikica, Crnković Katica, Cvijetković Ester, Cukrov Ernest, Čabrijan Radmila, Čargonja Eleonora, Čemeljić Ivan, Černelić Lučka, Černelić Želimir, Černi Mladen, Černjul Livio, Červar Goran, Čop Hrvoje, Čulev Igor, Čuljev Saša, Ćiković Ratko, Danilović Vlado, Debeuc Ervin, Dejanović Milorad, Delalić Zlatko, Delić Marin, Despot Božo, Devanić Milan, Dilder Nikola, Djordjević Bartul, Djordjević Tonka, Dodić Meri, Dorčić Dario, Došen Slavica, Dračić Nadja, Dragišić Milutin, Drandić Igor, Drinković Igor, Dujmović Katica, Dunkić Mladen, Dyan Jurin, Đurović Milomir, Edgar Martina, Emili Igor, Fabris Davor, Fajdetić Vlado, Faltus Draginja, Foten Vasko, Frak Krešimir, Fraković Rajko, Franko Doris, Fržop Milena, Fučić Šime, Gasparini Ante, Gašparac Zdravko, Girin Goran, Giovanelli Ivan, Grabar Celestin, Gracin Filip, Grbac Svetlana, Grbin Ivan, Grdašević Ljubimka, Grenko Zlatko, Gregov Veljko, Gregov Mladen, Grubiša Ivica, Grušković Vlatko, Gudac Jerko, Hodanić Darko, Hornjak Mihajlo, Hrabrov Čedomir, Hrelja Milivoj, Hreljanović Viktor, Humljak Tomislav, Hungsberg Leo, Ivošević Biljana, Jagar Mile, Jajac Živko, Jakljević Željko, Jakšić Tanja, Jančić Vazmoslav, Jandrić Josipa, Jarđas Danko, Jaska Dijana, Jović Lidija, Jelić Dubravka, Jelušić Srečko, Joksimović Radmila, Joksimović Dragan, Juras Tihomir, Jurcola Zvoko, Juterić Josip, Jurišić Tonči, Juroš Boris, Juriša Božo,Jurišić Berislav, Kalem Đulio, Kaludjerović Mihajlo, Kancijanić Stelio, Kanjuo Katarina, Karadža Ahmet, Karan Milan,Keleman Petar, Kenk Josipa, Kirac Ivan, Kisić Oskar, Kišeljak Branko, Kiš Marica, Kiš Roman, Klasić Igor, Kocjančić Drago, Kocijančić Karlo, Kolveš Albert, Kontuš Ivo, Koprivnjak Marijan, Korajlija Zvonko, Košak Vilim, Kovačević Dušan, Kovačević Filip, Kovačić Vojislav, Kovač Vesna, Kozulić Ivan, Kramaršić Tino, Kristić Zdravko, Krišković Arsen, Kružić Josip, Kršul Dean, Kunda Ivica, Kučić Janko, Kukurin Branko, Kusturin Vlado, Kurolt Ljiljana,Kurtin Toni, Lakota Jasna, Lazić Josip, Lazić Mile, Lekić Stjepan, Leko Milka, Ličanin Ivan, Lobus Jovo, Lončaica Vesna, Lončarić Duško, Luketić Vlado, Lukin Ajvor, Lupi Magdalena, Lušičić Leo, Majkić Davor, Majkus Davorin, Malobabić Marko, Malnar Jadranka, Mandić Oleg, Manojlović Nenad, Maravić Darinka, Margan Jadranka, Margan Vlatko, Marić Ana, Maričić Veljko, Marinović Ilija, Marinović Dušan, Marineti Vesna, Marinski Blagoj, Marohnić Miljenko, Marot Zdenko, Marov Bogdan, Martinčić Dina, Matković Nardo, Marušić Eleonora, Marušić Koraljka, Maružin Edi, Mavrinac Neda, Mikelić Joko, Miladinović Predrag, Milekić Đoko, Miletić Daniela, Miloš Dragan, Milovanović Milan, Milovanović Milka, Mijat Gordan, Mimica Karin, Mirković Darko, Mišljenović Branka, Mjeda Helena, Mlinarić Pajo, Morić Alka, Modrčin Leo, Molek Ivan, Montina Edgar, Mužić Nevio, Mudrinić Josip, Mušćet Josip, Mujević Rašid, Murović Aleksa, Nagy Ivan, Nakić Marin, Nattich Marta-Pia, Nikolić Živadin, Njegovan Lari, Novak Ivica, Obradović Vaso, Olujić Vedrana, Orlić Zlatko, Osmanović Josip, Ostojić Borislav, Ostojić Siniša, Ostojić Nevenka, Pahljina Leopold, Paljaga Petar, Pajkurić Boris, Pavešić Viktorija, Pavić Mladen, Pavić Krešimir, Pavlić Marko, Paulin Željko, Paladin Elvira, Pandurić Ivan, Pavle Blagoj, Pavletić Danilo, Pavić Krešimir, Pavišić Helena, Peč Maks, Perać Lucija, Perhat Tihomir, Perić Radovan, Petković Savo, Petković Izabela, Petković Marica, Petković Ankica, Petković Nikola, Perković Bruno, Pilepić Zlatko, Popović Nenad, Pouletić Danilo, Požar Emil, Pribanić Franjo, Prijatelj Mirko, Primorac Mladen, Prpić Mirijana, Prpić Nenad, Puljizević Marija, Puriš Senad, Pustudin Vlado, Radić Gojko, Raguzin Ervin, Ramaj Vinko, Regent Saša, Repac Josip, Ristić Zoran, Bogić Andrej, Rončević Nikola, Ropac Dario, Rošić Ante, Rumić Franjo, Rušin Mladen, Ružić Branko, Ružić Eta, Ružička Anton, Saradjen Dušan, Saršon Dušanka, Savinc Vlado, Savretić Anđelko, Sedlar Armin, Sila Zdenko, Simčić Damir, Skočanić Arsen, Skočić Bruno, Smekal Ivo, Smokvina Abdon, Smokvina Miljenko, Smokvina Ranko, Smoljanović Tatjana, Soprano Fernando, Soprano Ljubica, Sošić Gverino, Spadoni Vedrana, Spalatin Igor, Spetić Davor, Srdoć Dušan, Srok Silvana, Starčić Bruno, Stevović Vladimir, Stipanić Damir, Stojanović Sabina, Sundać Ljiljana, Superina Edda, Šantić Ferho, Šarić Nikola, Šavac Mite, Šefer Milivoj, Šekulja Viktor, Šeta Eugen, Šikić Igor, Škoda Ante, Škomrlj Damir, Škrobonja Ante, Šlosar Mario, Šmit Eduardo, Šnjurer Ivan, Šnurer Ivica, Štefančić Jagoda, Štefanec Darko, Šuljić Rina, Švagelj Davor, Švob Berislav, Todorović Zorka, Tolić Vinko, Tolj Ivan, Tomišić Graciela, Tomljenović Josip, Trajković Tomislav, Trajković Božena, Trajković Mladen, Traub Marija, Tur Miroslav, Turkalj Branimir, Udatny Vera, Urljević Dubravko, Vekarić Nikola, Vidać Marijana, Vještica Slavko, Vlahov Živana, Vlastelica Renata, Vlašić Mladen, Volarić Davor, Vranković Milenko, Vučetić Olga, Vučković Anđelka, Vujanović Pavle, Vujović Vlado, Vukić, Vukmanović Vojko, Vuletić Želimir, Vulić Djuro, Zambelli Rudolf, Zamolo Mladen, Zatezalo Siniša, Zavidić Igor, Zečević Mirjana, Zoretić Saul, Zuanni Andrea, Zuanni Ljiljana, Zubović Ante, Žgaljić Irena, Žic Rafael, Žiković Goran, Žlimen Marijan, Živković Igor, Žugaj Čedo, Žugaj Svetislav, Župan Mate,


ČLANOVI DO 1940. godine

Abramović prof. Jakov, Antunović, Arnšek Ivo, Banić Franjo, Banić Josip, Banić Mira, Baretić prof. Mirko, Beleznaj dr. Otman, Cosulich Kazimir, Duic Milutinm, Emili Boren, Emili dr. Hinko, Frankol Ivan, Fürst Vlado, Jovanović Boško, Jović Živko, Kubica Ljudevit, Kušević prof. Čeda, Lotar David, Luznar Boris, Mach Ivan, Martinović Dragutin, Mateljan Tade, Mini Etore, Mini Oktavian, Mohović ing. Konrad, Pajalić Miroslav, Pajkurić Boris, Paučić Marijan, Peč Makso, Perković Nikola, Peteh dr. Josip, Petrić Ivo, Poslončec dr. Stevo, Premrou Dr. Milan, Purić Ljubo (Rab), Randić Ambrozije, Richtman Viktor, Riedl Viktor, Rodica Josip, Rodica Velimir, Ružić Gjuro, R. Dj., Schwalba dr. Ante, Schwalba ing. Davor, Smojver dr. R., Smokvina Abdon, Smokvina Walter, Šojat Krsto, Štrcaj prof. Vladimir, Šustar Anton, Šuster ing. Anto, Tićak Ivan, Tomee Božidar, Tomee Josipa, Udovičić Nikola, Vilhar Nikola, Vrignanin Josip Srećko, Wölflin Oskar, Žic Ivan /Kraljevica/, Petrić Vinko /prisustvovao Osnivačkoj skupštini Fotokluba Sušak kao predstavnik Turističkog ureda Grada Sušaka/


Komentari su zatvoreni.