STAKLO I RIJEKA – Fotografski natječaj za sve punoljetne autore

FOTOKLUB RIJEKA – 125 godina hobističke fotografije u Rijeci

STAKLO i RIJEKA

Svaku godinu Ujedinjeni narodi proglase godinu, tj.  posvete je nečemu – prirodnom fenomenu, ljudskoj aktivnosti, materijalu itd. Ovu 2022. godinu UN je proglasio:

 • Međunarodnom godinom obrtničkog ribarstva
 • Međunarodnom godinom temeljnih znanosti za održivi razvoj
 • Međunarodnom godinom održivog planinskog razvoja 
 • Međunarodnom godinom stakla 

Na zadnjem sastanku Upravnog odbora predložio sam da za našu izložbu koju već tradicionalno  priređujemo za Dan grada Rijeke, tj. za Dan sv. Vida, bude tema staklo, ali ne bilo koje i ne bilo kakvo,  već staklo kroz koje ćemo prepoznati naš grad, našu Rijeku.

Staklo je neizbježan materijal u razvoju naše civilizacije i ima višestruku primjenu u skoro svim ljudskim aktivnostima. Povijesni ostaci koje nam pokazuju arheolozi dokazuju da se staklo suvislo koristilo prije više od 3600 godina prije nove ere i to u kolijevci starih civilizacija, prostoru Mezopotamije , Egipta i Sirije. I tako sve do danas, u nekom svom obliku, staklo je svakodnevno prisutno u svim našim kućama, domovima.

Staklo nas svako jutro definira kroz najmanje svoja dva oblika, dvije pojavnosti. Kada se budimo, pogledamo kroz prozor – staklo gledajući kakav nam je osvanuo dan.  Umivajući se,  gledamo se u ogledalo – staklo, ogledamo se kakvi to jesmo u novome danu. Dakle, s prozorom i s ogledalom počinjemo naš novi dan. Pored ova dva sveprisutna stakla izdvajam još nekoliko „staklenih“ aktivnosti umjetničke provenijencije:  vitraj, tiffany, fuzija stakla, mozaik, puhanje stakla, restauracija stakla i skulpture od stakla. Staklo treba afirmirati jer je takav materijal da se lako reciklira i iznova upotrebljava bez ekološke štete.

Dakle, mnogi su se u svijetu pa i u Hrvatskoj uključili da na neki način doprinesu obilježavanju Međunarodne godine stakla pa i naš klub može dati veliki prilog valorizaciji ovoga materijala u našem gradu, u Rijeci.

Pozivam sve autore da krenu u istraživanje svjetovnih i sakralnih objekata Rijeke u kojima mogu pronaći vitraje, mozaike itd. od stakla i da to na najkreativniji način interpretiraju. Možete pronaći i obrtnike koji se bave umjetničkim obrtom stakla, umjetnike kojima je staklo materijal u kojem se oni izražavaju, a da su iz Rijeke,  pa fotografirati proces njihova rada. Može se staklo Rijeke shvatiti i nešto šire pa ako fotografiramo neko tehničko – industrijsko staklo,  na fotografiji se po nečemu treba prepoznati da je ono baš u Rijeci. Impresiju stakla i Rijeke svaki autor može graditi na vlastiti način,  ovisno koliko razvije u sebi maštu i inventivnost. Prostor stvaranja je bezgraničan, a tema je jasna, nedvosmislena i čvrsta, čvršća od krhkog stakla:  STAKLO i RIJEKA 

Poklonimo našem gradu – gradu Rijeci za njen Dan STAKLO, taj krhki materijal kao fini i neminovni suplement  dugovječnosti i identiteta Rijeke i Riječana.

Predsjednik Fotokluba Rijeka

Borislav Božić, prof. 


PRAVILA NATJEČAJA

 • Prijavljuje se najviše šest /6/ fotografija.
 • Prijavljene fotografije ne smiju sadržavati nikakve autorske zaštitne znakove, watermarkove ili slično
 • Fotografije se isključivo šalju u digitalnom formatu na e-mail  fotoklubri@gmail.com   u .jpg /.jpeg/ formatu, pojedinačne veličine fotografije / datoteke / ne veće od 4 MB.
 • Kraća strana fotografije ne smije biti manja od 30 cm
 • Datoteku /fotografiju/ treba imenovati /spremiti/: Redni broj, Ime i prezime, Naziv  fotografije, Lokacija-objekt nastanka. Ovako: 1. Marko Marković, Božanska svjetlost, Prozori Kapucinske crkve Gospe Lurdske
 • Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.
 • Zadnji dan prijema fotografija je subota, 31. svibnja  2022. na e-mail: fotoklubri@gmail.com 

Uz fotografije u istom e-mailu treba priložiti ispunjenu prijavnicu 

Komentari su zatvoreni.