3. RJEČINA PHOTO TOUR

3. RJEČINA PHOTO TOUR, 23. ožujka 2014. Godine

Kratki opis i pravila

Fotoklub Rijeka organizira 3. PHOTO RJEČINA TOUR 23. 3. 2014. godine povodom Svjetskog dana voda.

Ovim projektom pratimo život uz i u Rječini. Rječina je važna za naš grad jer se život formirao oko njenog ušća. Prirodni ambijent i kanjon proglašeni su zaštićenim objektom prirode a sama šetnica uz Rječinu dio je projekta „Rijeka – zdravi grad“. Fotoklub Rijeka kroz svoju kontinuiranu povijest prati, dokumentira i arhivira fotografskom slikom i prirodne i kulturne ljepote ovog grada.

Pozivamo sve fotografske autore na 3. PHOTO RJEČINA TOUR.
Nakon trećeg i četvrtog fotoizleta radimo izložbu u Galeriji Principij, jesen 2014.

Voditelj ovog projekta je Hrvoje Skorup.

U daljnjem tekstu su upute za sudionike izleta.
Treći foto izlet Rječinom obuhvaća dionicu Lukeži – Valići. Polazak je sa parkirališta groblja Jelenje koje se nalazi na samom ulazu u Jelenje. Kroz Lukeže spuštamo se na Rječinu i prolazimo kroz zaselak Drastin nakon čega put bijelom cestom (makadamom) ide uz tok Rječine do jezera Valići. Jezero valići akumulacijsko je jezero HE Rijeka čiju smo branu posjetili tijekom prethodno izleta i izgrađeno je dijelom na potopljenom većem djelu sela Valići. Nakon obilaska djela jezera Valići vračamo se nazad istom dionicom, ali ovaj put doživljavajući Rječinu u suprotnom smjeru od dolaznog.Za razliku od prethodnih izleta ovaj put susresti ćemo se sa naseljima koja egzistiraju uz samu Rječinu te ćemo na taj način dobiti širu sliku o samoj Rječini i njenom utjecaju na stanovništvo uz nju. Tijekom izleta vrijede pravila i preporuke kao i za prethodne uz dodatnu preporuku da se ponesu gumene čizme za fotografiranje na obalama jezera jer je moguće da sam rub jezera bude vrlo blatnjav. Dužina dionice je otprilike 3 kilometra u jednom smjeru te se pretpostavlja da će prvi dio puta trajati oko 1,5 sati, obilazak djela jezera 1 sat i povratak ponovno 1,5 sati, sve ukupno 4 sata. Put prolazi asfaltnim i makadamskim cestama uz nekoliko strmih uspinjanja i spuštanja te je umjereno fizički zahtjevan.Za osobe slabe fizičke spreme ili lošijeg zdravstvenog stanja moguće je dolazak vozilom do Drastina čime se dionica smanjuje na više od pola.
Polazak se planira u 9.00 uz mogućnost ranije neobavezne kave u Dražicama.

Svaki sudionik obavezno treba ispuniti 3. PRIJAVNICA_RJEČINA_PHOTO_TOUR a _.

1. Svaki sudionik hoda predviđenom stazom na vlastitu odgovornost i u slučaju bilo kakve nezgode organizator ne preuzima nikakvu odgovornost.
2. Organizator moli sve sudionike da budu adekvatno opremljeni kako ne bi imali problema šetnjom prirodom
3. Mole se sudionici da si pripreme sendviče, voće i tekućinu za izlet jer organizator ne osigurava nikakvu prehranu
4. Organizator će prirediti izložbu od radova sudionika radionice tijekom jeseni 2014.
5. Svaki sudionik dužan je sam napraviti povećanja za izložbu te ih predati organizatoru uredno potpisane na poleđini, ime i prezime te naziv fotografije. O datumu predaje fotografija sudionici će biti naknadno kontaktirani.
6. Na izlet se može ići samo ako je ispunjena prijavnica i vraćena mailom organizatoru

7. Svaki sudionik radionice uplaćuje kotizaciju 40 kn a članovi Kluba 20 kn na račun Fotokluba Rijeka
ŽR 2402006-1100135039 Erste banka, presliku uplatnice također treba poslati mailom

Komentari su zatvoreni.